Los zand?

Een onderwerp dat mij aan het hart gaat is de staat van de Nederlandse bosbodem. De afgelopen jaren heb ik veel bijgeleerd als het hier over gaat. Ik ben  geen expert of wetenschapper, maar ben in staat goed te luisteren naar de geluiden die experts en wetenschappers laten horen. Ik zie de urgentie om in het vak van bosbeheer de kracht van de bosbodem meer centraal te stellen.

Het grootste deel van de Nederlandse bossen staat op arme zandgrond. Met een verleden van heideplaggen en verschraling. En een herbebossing met Grove den, hofleverancier van slecht verterend strooisel. Daarbovenop in de 20e en 21e eeuw nog flink wat depositie van allerlei vervelende stoffen, zoals stikstof.

Het valt niet mee om met deze uitgangssituatie te werken aan waardevolle bossen. Dit laten onze bossen ook zien, voor wie het wil en kan zien. Er is een sluipende achteruitgang, die zo langzaam gaat dat het gevaar ervan niet goed genoeg tot ons door dringt en ons dus niet aanzet tot actie.

Instandhouding van onze bossen vraagt meer dan alleen blijven doen wat we deden. Ik denk dat  in stand houden van bos ook moet inhouden dat er gewerkt wordt aan een regeneratie van het bos, het keren van de verzuring, afnemende vruchtbaarheid en bodemgezondheid. En daarmee werken aan herstel van de Nederlandse bosbodem.Het ontwikkelen van betere bosbodems staat de huidige functies niet in de wegen zal de meeste functies zelfs beter ondersteunen. Om te zeggen dat de natuur dit zelf kan en moet doen gaat mij te ver, omdat de mens de versterkte degradatie ook veroorzaakt heeft. Actief een handje helpen om het tij te keren lijkt me dan ook zeker verantwoord.

Hoe dat te doen?

Denk actief na over de strooiselkwaliteit van de boomsoorten die je gebruikt bij verjonging.
Hou lucht in de bodem, beperkt bodemdruk en insporing.
Kies voor kleinschalige kap om het bosklimaat te behouden,schimmels en bodemleven in stand te houden en uitspoeling van nutriënten te voorkomen.

Ik help je graag aan de slag te gaan met de bodem onder jouw bos. Zonder een krachtige bodem, staat alles op los zand!

Img 7508

Deel dit bericht

Roy

Sparren of een boompje opzetten?
06 - 54 69 34 44
Neem contact op met Roy