Bosbeheervisie

BosBalans is uw partner voor een krachtige visie op uw bos of onderdelen van uw bos. Begeleid met kaartmateriaal en foto's wordt dit een praktische richtlijn voor het beheer van de toekomst. 

Toekomstvisie boswaarden

Het vaststellen van een toekomstvisie voor het bos is een van de belangrijkste opgaven in het bosbeheer.

Welke waarden wilt u in de toekomst realiseren in uw bos? En hoe wilt u dit gaan doen? Voor de continuïteit in het langjarig bosbeheer is het vastleggen van een visie noodzakelijk. U wilt niet om de paar jaar uw doelen bijstellen, omdat het bos dit soort wijzigingen niet kan bijbenen.

BosBalans helpt u de visie op uw bos vakkundig onder woorden te brengen en op papier te zetten, zodat u (en de generaties na u) klaar zijn voor de toekomst met een waardevol bos. 

Toekomstvisie bosbodem en groeiplaats

Bosbeheer is lange termijn werk. 'Boompje groot, plantertje dood', wordt wel eens gezegd. Veel bosgroeiplaatsen in Nederland, met name op de zandgronden, zijn erg arm en aan verzuring onderhevig. Om op de lange termijn een gezond en vruchtbaar bos en bosbodem te hebben, heeft u een gerichte koers nodig.

Wilt u de huidige vruchtbaarheid behouden? Of ziet u de lange termijnwinst door te werken aan het herstel en regeneratie van uw bosbodem en bent u bereid om het bosbeheer / het bosbedrijf hier op aan te passen? Het vergt een omslag in het denken.

BosBalans bekijkt wat uw bos en bosbodem nodig hebben om optimaal te kunnen functioneren voor de doelen die u heeft gesteld.

Bosbeheerplan opstellen

Een bosbeheerplan is hét document waarin u alle zaken met betrekking tot het bosbeheer kunt weergeven. In het bosbeheerplan wordt de visie uitgewerkt tot concrete doelen en bijbehorende maatregelen om die doelen te bereiken.

Hoe ziet het bos er nu uit, en welke ontwikkelingsrichting wilt u in de toekomst? Welke maatregelen horen daar wel of niet bij? Hoeveel gaat u oogsten, verjongen, hoeveel dood hout wilt u in het bos hebben staan?

BosBalans helpt u om een passend beheerplan voor uw bos op te stellen.

Dsc 0801 Liggend

Roy

Sparren of een boompje opzetten?
06 - 54 69 34 44
Neem contact op met Roy