Beheerplanning

BosBalans biedt diverse diensten gericht op het plannen van het bosbeheer. Vanuit de visie op uw bos bekijken we samen wat bomen, bodem en bosinfrastructuur nodig hebben de komende tijd.

Toekomstbomen selecteren

Om gericht bosbeheer te voeren en daarmee de kosten van het bosbeheer laag te houden is het belangrijk niet afgeleid te worden door "bijzaken". Het aanwijzen van toekomstbomen, de meest waardevolle bomen voor de toekomst, draagt bij aan  focus.

Bosarbeider, houtoogstmachine en beheerder weten snel waar welke toekomstbomen staan, of zij biotoopboom (hoge biodiversiteitswaarde) zijn of een toekomstige stam voor de rondhoutveiling (met een goede houtopbrengst). Toekomstbomen staan niet alleen in bossen met slechts één kroonlaag, maar zijn ook te vinden in de onderetage, tweede boomlaag of jonge verjonging. Zodra een boom als toekomstboom gesignaleerd wordt, met welke waarde ook, kun je direct sturen om deze boom zo veel mogelijk voordeel of voorsprong te geven.

BosBalans wijst uw toekomstbomen voor u aan en legt deze vast voor het heden (met verf) en voor de toekomst (via GPS en op kaart).

Boomsoortensamenstelling bepalen

Welke bomen in het bos staan is bepalend voor het bos. Tussen de boomsoorten zijn verschillen in natuurwaarde, strooiselkwaliteit, belevingswaarde en  houtwaarde. Daarmee is de boomsoortensamenstelling mede bepalend voor onder andere biodiversiteit, bodemleven en toekomstige houtopbrengst.

Wat is de samenstelling van uw bos, is het gemengd of zijn er monoculturen? Welke soorten gaat u aanplanten of juist weghalen? En op welke termijn?

BosBalans helpt u de juiste selectie van boomsoorten te maken die de waarden in uw bos verhogen.

Stimuleren van bodemleven

“Het is een primaire taak van een bosbeheerder om schimmels in stand te houden”, zei eens een wijs man tegen mij. Schimmels (o.a. mycorrhizae) en bacteriën zorgen er onder andere voor dat boomwortels hun werk beter kunnen doen bij het opnemen van vocht en voedingsstoffen. Het belang van het bodemleven is lange tijd onderbelicht geweest in het bosbeheer.

BosBalans praat u graag bij over de waarde van bodemleven en wat u kunt doen om het bodemleven in uw bos te behouden en te bevorderen.

Ontsluiting en beheerinfrastructuur opzetten

Kris kras door het bos rijden is slecht voor de bodem en het bodemleven. Lange tijd kreeg dit in het bosbeheer (te) weinig aandacht, maar … beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Het is belangrijk om slim te bewegen in het bos met minimale impact op de bodem. Dunningspaden en een gerichte ontsluiting van het bos, aangepast op de doelen die u heeft, zijn van groot belang.

BosBalans kan u hierin adviseren en zet indien gewenst de infrastructuur voor u uit.

Bosverjonging vormgeven

Wanneer gaat u uw bos verjongen en met welk doel? Waar en op welke plaats gaat u verjongen? Kiest u voor aanplant of gaat u zorgen voor natuurlijke verjonging? Wat heeft het bos nodig om een goede kiemplaats te zijn voor zaden? Kiest u voor bosplantsoen, pluggen of veren? Vragen die BosBalans graag met en voor u beantwoordt.

Img 7539

Roy

Sparren of een boompje opzetten?
06 - 54 69 34 44
Neem contact op met Roy