Praktijk

BosBalans begeleidt boseigenaren bij het vinden van de juiste aannemer of bosbouwbedrijf om het beheer uit te voeren. In specifieke omstandigheden, bijvoorbeeld als er sprake is van een grote omslag in het beheer, laat BosBalans ook graag zelf zijn groene handen wapperen door te blessen en snoeien in uw bos.   

Regie op bosbeheer uitvoering

BosBalans staat graag naast u als boseigenaar bij de uitvoering van het bosbeheer. Allereerst stellen we  vast wat u zelf kunt doen en wat moet worden uitbesteed.

Bij uitbesteding is het van belang dat de opdracht goed geformuleerd wordt, inclusief de manier waarop: welke machines wilt u in uw bos, welke niet?, wanneer wordt er uitgevoerd?, etc. BosBalans heeft ervaring met een scala aan groenaannemers en bosbedrijven.

Tijdens de uitvoering begeleidt BosBalans het werk en zorgt dat conform opdracht wordt uitgevoerd en opgeleverd. 


Bleswerk

Blessen is dé manier om te sturen in de bosontwikkeling. Hoe structuurrijker en gemengder het bos, hoe groter en complexer de puzzel.

Het afwegen van vele waarden, natuurwaarde, houtproductie, strooiselverbetering, het bepalen van de toekomstige bosstructuur, de kwaliteit en stabiliteit van individuele bomen, zijn voorbeelden van de diversiteit van aspecten waar een blesser tegelijkertijd aan moet denken tijdens zijn werk.

BosBalans houdt van deze puzzel en de uitdaging om door middel van blessen de bosontwikkeling beter vorm te geven.


Jonge jeugdverzorging

“De jeugd heeft de toekomst”. Ook in het bos. Aandacht in een vroeg stadium van aanplant of natuurlijke verjonging is belangrijk, omdat in deze fase wordt bepaald welke bomen een toekomstrol gaan spelen in het bos. Door de verjonging heen de waardevolle verjonging zien, is “Fingerspitzengefühl”.

BosBalans raakt niet verdwaald in de verjonging en maakt met u de juiste keuzes voor uw toekomstige bos. 


Opsnoeien kwaliteitsbomen

Om kwaliteitshout in het bos te telen is opsnoeien van geschikte bomen een goed hulpmiddel. Doordat bij het aanwijzen van toekomstbomen al focus is aangebracht in welke bomen waardevol zijn voor de toekomst, kan deze maatregel relatief snel worden uitgevoerd, zodat geen tijd verspild wordt met het zoeken en twijfelen welke bomen op te snoeien.

Gezien het feit dat kwaliteitshout vaak goed betaald wordt, kan de toekomstige opbrengst ruimschoots opwegen tegen de kosten van het opsnoeien. Het is het overwegen waard. Met kleine ingrepen kan soms al veel bereikt worden. Indien u er op tijd bij bent, kan zelfs een takkige boom nog worden omgetoverd tot zaagstam.

BosBalans helpt u bij het vinden van de kwaliteit in uw bos en bij het bepalen of snoei een toegevoegde waarde heeft.


Uitzetten beheerinfrastructuur

“In ons bos zijn geen dunningspaden of boswegen, hoe kunnen we toch verantwoord werken in het bos?”

BosBalans zet graag een slimme beheerinfrastructuur voor uw bos uit.

Bosmachine2

Roy

Sparren of een boompje opzetten?
06 - 54 69 34 44
Neem contact op met Roy